W dniu 25 lutego 2017 r. w Warszawie odbędzie się IV Międzynarodowa Konferencja „Indeks Funkcji Seksualnej Kobiety”. Tematem przewodnim wydarzenia będzie Intymna Strona Kobiet

Seksualność kobiety to temat wciąż kryjący w sobie wiele tajemnic. Podczas nadchodzącego spotkania chcemy zająć się zagadnieniami niezwykle istotnymi dla kobiet oraz polskiej nauki. FSFI (ang. Female Sexual Function Index) jest narzędziem badawczym rekomendowanym przez Międzynarodowe Towarzystwo Medycyny Seksualnej (International Society for Sexual Medicine) i pomaga lekarzom, niezależnie od specjalizacji w diagnostyce zaburzeń seksualnych.

Celem konferencji będzie przedstawienie najnowszych doniesień naukowych w tematach dotyczących m.in.: komunikacji i roli języka w relacji seksualnej, bólu seksualnego i ginekologicznego, antykoncepcji, urologii i dermatologii estetycznej, chemii uczuć czy suplementów diety. Uczestnicy konferencji będą mieli również możliwość wziąć udział w niezwykle ciekawych warsztatach poszerzających horyzonty.

Wśród zaproszonych gości znajdą się Eksperci zarówno z kraju jak i zagranicy, którzy zaprezentują swoją wiedzę i doświadczenie z rozmaitych dziedzin medycyny.

Liczymy na Państwa udział w tym ważnym dla świata medycyny wydarzeniu.

dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski, prof. WSM
Przewodniczący Komitetu Naukowego

dr hab. Włodzimierz W. Sukiennik
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Partnerzy:

Patroni: